Islam

Alle godsdiensten leveren door de eeuwen heen een eigen bijdrage aan de ontwikkeling van de mens. Daarom zijn alle godsdiensten belangrijk en zinvol: we hebben ze allemaal nodig (gehad) bij onze menselijke ontwikkeling. Toch zijn de verschillende religies zeker niet gelijk aan elkaar, zoals ten onrechte wel gedacht wordt. Zo zijn de Islam en het Christendom beide weliswaar een monotheïstische godsdienst en ‘een religie van het boek’, zoals de Islam zegt, maar tegelijk zijn ze heel verschillend. Het is belangrijk om ons dit verschil bewust te worden: pas dan leren we elkaar beter te begrijpen. Harmen Wagenmakers InspiratieVanuit het esoterische Christendom gezien is het grootste verschil dit: dat de Islam zegt dat Allah geen zoon heeft en dat Mohammed een profeet is (en niet de zoon van Allah). De Islam wijst dan ook de Drie-eenheid af. Dat is daarom belangrijk, omdat volgens het Christendom de Drie-eenheid het ontwikkelingsproces van de mens weerspiegelt, ofwel zijn voortdurende groei naar een hoger bewustzijn. Het monotheïsme van de Islam blijft daarentegen vasthouden aan het besef dat God boven en buiten ons te vinden is, maar niet in ons.

Voor het (esoterische) Christendom is vrijheid essentieel (pas dan kan de mens zich bewust worden van de Geest of het hoger Zelf in zichzelf), terwijl voor de Islam vooral gehoorzaamheid (aan Allah) belangrijk is. Deze verschillende visie leidt ook tot een verschillende levenshouding.

Naast dit verschil zijn er natuurlijk nog andere die even belangrijk zijn. Graag licht ik op onze Thema-dag deze verschillen (met respect voor beide religies) toe.

 

Hieronder vindt u naslagwerken van deze themadag;

      Voor de PDF's                    Bladerboek voor PC

 Boekje

Presentatie

Glossy

                    Glossy

 

Uit de boekenkast van Hans

IMG 1305 IMG 1306 IMG 1307
IMG 1308 IMG 1309 IMG 1311
IMG 1312 IMG 1317 IMG 1314
IMG 1313  IMG 1319 IMG 1316