STICHTING DE HERAUT

Het Jubileum-Symposium

Rudolf Steiner: Stichter van een nieuwe cultuur

Het symposium is volgeboekt.

Er zijn (momenteel) geen plaatsen meer beschikbaar

Het Jubileum Symposium is op

ZONDAG 31 OKTOBER 2021

CONGRESCENTRUM ORPHEUS

APELDOORN

Beste mensen,

Als bestuur en vrijwillgers willen we heel graag het Jubileum symposium laten plaats vinden. Het is echter als met zovele evenementen dat het virus roet in het  eten blijft gooien.Onlangs belde een medewerker van Schouwburg Orpheus in Apeldoorn met de mededeling dat het niet te verwachten viel dat ons Jubileum Symposium op 13 juni a.s. door zou kunnen gaan. Zeer waarschijnlijk zou het immers vanwege de coronaperikelen omstreeks die tijd nog steeds niet mogelijk zijn met bijna 1000 mensen bijeen te komen in de schouwburg. Daarom werd voorgesteld  om ons Symposium te verplaatsen naar het najaar. 
Weliswaar was de Schouwburg voor het najaar al bijna helemaal volgeboekt, maar was de datum van 31 oktober nog wel voor ons beschikbaar. We zijn toen meteen op dat aanbod ingegaan: zouden we later alsnog tot verplaatsing moeten overgaan, dan was de kans groot dat alle beschikbare data al vastgelegd zouden zijn.
Vandaar dus dat het Jubileum Symposium over Rudolf Steiner is verplaatst naar 31 oktober 2021. Hopelijk kan het dan wel doorgaan. Uw groene kaarten zijn nu geldig voor die datum.

Nog steeds staat op die dag Rudolf Steiner en zijn levensgang centraal. Maar omdat het Symposium nu al een paar keer uitgesteld is, verandert ook de inhoud ervan. 
Oorspronkelijk zou kort voor het eerst geplande Symposium het boek van Hans Stolp over Rudolf Steiner verschijnen: Rudolf Steiner, stichter van een nieuwe cultuur. De inhoud van dat boek zou dan centraal staan. 
Het boek verscheen wel, maar het Symposium werd verplaatst: uiteindelijk naar 13 juni 2021 en nu zelfs naar 31oktober 2021.
Binnenkort, 20 juli 2021, zal het nieuwste boek van Hans Stolp verschijnen:
De Mysteriën van Christus voor wie het geheim begrijpen wil. 
Omdat we ervan uitgingen dat het Symposium na op 31 oktober  a.s. door zou kunnen gaan, lijkt het logisch om daarbij niet alleen in te gaan op de levensgang van Rudolf Steiner, maar ook op zijn inzichten in de Mysteriën van Christus. 
Wat hopen wij dat het op 31 oktober ook écht mogelijk wordt samen te komen en elkaar te ontmoeten. En tot die tijd blijven wij in de geest verbonden – de geest van het esoterisch christendom dat ons door Rudolf Steiner op zo’n nieuwe, heldere en logische manier werd aangereikt.  

Voor diegenen die al (groene) kaarten hebben: deze blijven geldig!
Mocht u er onverwacht op 31 oktober  2021 niet bij kunnen zijn in Orpheus inApeldoorn,
dan bestaat de mogelijkheid de kaarten tot 15 augustus 2021 terug te sturen.
Het inschrijfgeld zal dan teruggestort worden.
Na deze datum is uw inschrijving definitief.

Kijk voor eventuele verdere ontwikkelingen af en toe op deze website.

Congrescentrum Orpheus ligt aande rand van het stadscentrum van Apeldoorn
en is uitstekend bereikbaar, zowel met eigen als met het openbaar vervoer.

SAMENVATTEND

Het symposium is verplaatst naar

ZONDAG 31 OKTOBER 2021

en wordt gehouden in

CONGRESCENTRUM ORPHEUS

IN APELDOORN.

Aanmelden voor symposium

Er zijn (momenteel geen plaatsen meer beschikbaar

Inschrijving

Inschrijving alleen mogelijk door:

 € 25,= (zonder lunch) of
€ 35,= (inclusief een klein lunchpakket)

over te maken op de rekening van de Triodosbank

IBAN nummer is NL69TRIO 0254 8450 53

 t.n.v. Stichting de Heraut te Oss o.v.v.
uw ADRES en Rudolf Steiner symposium.

 LET OP !!!!!
Vermelding van naam en adres is noodzakelijk voor het kunnen toesturen van de toegangskaarten.

De overmaking dient uiterlijk zaterdag 1 oktober in ons bezit te zijn. Wij zenden u vervolgens de routebeschrijving en bestelde toegangskaart(en) en lunchkaart(en).

LET OP!!!!!
U bent pas ingeschreven op het moment dat het entreegeld is overgemaakt op bovenstaande rekening.

Programma van het Symposium

9.30 uur     Deuren open

10.30 uur   Zaal open

11.00 uur   Start programma                

16.30 uur Einde van het programma

 

Het thema van dit symposium is:
Rudolf Steiner: Stichter van een nieuwe cultuur

De vier lezingen op deze dag zullen ons een inzicht geven van wie Rudolf Steiner was en hoe belangrijk zijn inzichten zijn voor het esoterisch Christendom.

 Pieter Zandberg is de dagvoorzitter van dit symposium.

De sprekers zijn:

Hans Stolp
Hans Stolp is pastor en auteur. Ook is hij redacteur van ons kwartaalblad ‘Verwachting’.
Zijn bekendheid dankt hij vooral aan de vele lezingen die hij geeft over het esoterisch christendom.

 Wilma Mulder
Naast haar dagelijks werk als advocate heeft zij zich de afgelopen jaren verdiept in het werk van  Rudolf Steiner.
Zij is ook redacteur  van ons kwartaalblad Verwachting.