Lieve mensen,

Het symposium van 10 mei is verplaatst naar zondag 13 september.
Als Stichting de Heraut volgen wij de richtlijnen van de overheid.
Dit houdt in dat alle evenementen t/m juni zijn afgelast.
Als Stichting de Heraut en Hans Stolp willen we graag het symposium laten doorgaan.
Na informatie bleek we de themadag nog konden verplaatsen naar ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020.
Dit is gebeurd.

Het symposium is verplaatst naar zondag 13 september 2020.
De gereserveerde kaarten blijven geldig.

 Mededeling op 30 juni 2020: Het symposium is  VOLGEBOEKT

namens Stiching de Heraut

Pieter zandberg

 

STICHTING DE HERAUT

 Jubileum-Symposium

Rudolf Steiner

Stichter van een nieuwe cultuur

 Verplaatst van zondag 10 mei 2020 
naar

Zondag 13 september 2020

De Flint -Theater en Congrescentrum te Amersfoort

 Op zondag 13 september vieren we het 25 jarig jubileum van onze Stichting de Heraut.
Naar aanleiding daarvan organiseren we een symposium.

Het thema van dit symposium is:
Rudolf Steiner: Stichter van een nieuwe cultuur

De vier lezingen op deze dag zullen ons een inzicht geven van wie Rudolf Steiner was en hoe belangrijk zijn inzichten zijn voor het esoterisch Christendom.

 Pieter Zandberg is de dagvoorzitter van dit symposium.

De sprekers zijn:

Hans Stolp
Hans Stolp is pastor en auteur. Ook is hij redacteur van ons kwartaalblad ‘Verwachting’.
Zijn bekendheid dankt hij vooral aan de vele lezingen die hij geeft over het esoterisch christendom.

 Wilma Mulder
Naast haar dagelijks werk als advocate heeft zij zich de afgelopen jaren verdiept in het werk van  Rudolf Steiner.
Zij is ook redacteur  van ons kwartaalblad Verwachting.
Op het symposium vertelt zij hoe de oude oosterse- en griekse inwijdingsweg werd omgevormd tot de moderne inwijdingsweg.

 

Aanmelden voor symposium

Inschrijving

Inschrijving alleen mogelijk door:

 € 25,= (zonder lunch) of
€ 35,= (inclusief een klein lunchpakket)

over te maken op de rekening van de Triodosbank

IBAN nummer is NL69TRIO 0254 8450 53

 t.n.v. Stichting de Heraut te Oss o.v.v.
uw ADRES en Rudolf Steiner symposium.

 LET OP !!!!!
Vermelding van naam en adres is noodzakelijk voor het toesturen van de toegangskaarten.

De overmaking dient uiterlijk zaterdag 1 mei in ons bezit te zijn. Wij zenden u vervolgens de routebeschrijving en bestelde toegangskaart(en) en lunchkaart(en).

LET OP!!!!!
U bent pas ingeschreven op het moment dat het entreegeld is overgemaakt op bovenstaande rekening.

Bereikbaarheid 

Er is een grote parkeergarage (voldoende parkeerplaatsen) naast de Flint. Voor treinreizigers is er, vanaf het station, een goede busverbinding naar de Flint. U stapt bij halte de Flint uit.

Programma van het Symposium

9.30 uur     Deuren open

10.30 uur   Zaal open

11.00 uur   Welkom en mededelingen

                  Aansteken van de kaars

11.10 uur  Lezing Hans Stolp
                 Een druppel op zijn voorhoofd

12.00 uur  Korte pauze

12.20 uur  Lezing Hans Stolp
                 De inzichten van Rudolf Steiner

13.15 uur  Lunch-pauze

14.00 uur  Lezing Hans Stolp
                 De Levensgang van Rudolf Steiner

15.00 uur  Korte pauze

15.20 uur  Lezing Wilma Mulder
                 De moderne inwijdingsweg

16.20 uur  Afsluiting van de dag
                 Doven van de kaars

16.30 uur Einde van het programma