Harm Wagenmakers

28 juni 1947 -
24 december 2018

Teruggekeerd naar huis
en ingegaan in de wereld van het Licht

Uitnodiging

voor iedereen die zich met Harm verbonden voelt 
om samen in dankbaarheid stil te staan bij het leven en sterven 
Harm overleed op de dag voor Kerst, 24 december 2018,
en werd op zijn wens in kleine kring gecremeerd op zaterdag 29 december.

Maar graag willen wij in breder kring stilstaan bij de bijzondere mens die hij was.

Daarvoor nodigt Hans u van harte uit!

Voor meer informatie 
klik hier

-------------------------------------------

De eerstvolgende themadag is op
zaterdag 23 februari 2019

Het gevecht met de eenzaamheid 

-------------------------------------------

Voor meer informatie over themadagen en aanmelden
klik hier

LET OP!!!
Dit geldt alleen voor de themadag op 6 april
Op 6 april is er de themadag de Mysteriën van Christus.
Door een foutje in de programmering van het inschrijfformulier (een dubbele punt op de e van Mysteriën kan niet verwerkt worden) is de inschrijving voor 6 april via het inschrijfformulier niet ontvangen. Dit is nu gecorrigeerd.
Echter de vraag aan een ieder die zich vóór 24 december heeft  ingeschreven voor 6 april en geen antwoord heeft ontvangen dit opnieuw te doen.
Bij voorbaat dank!

-----------------------------------------

Themadag

De Mysteriën van Christus

o.l.v. Hans Stolp

Duizelingwekkend groots zijn de vele geheimen die met Jezus Christus verbonden zijn. Geheimen die bijvoorbeeld door het Oosters-orthodoxe Christendom worden behoed: zij vieren Kerst niet alleen op 25 december (de geboorte van Jezus). maar ook op 6 januari (de incarnatie van de Christus in de mens Jezus bij de Doop in de Jordaan).  Daarom staan we op deze Thema-dag stil bij de geheimen van de meest verheven mens die ooit leefde: Jezus van Nazareth. Maar ook bij de geheimen van de Zonnegeest, ofwel de Christus die zich in hem belichaamde. Eeuwenlang werd de geboorte van de mens Jezus voorbereid: de mens die naar lichaam en ziel sterk genoeg moest zijn om de onvoorstelbaar grootse krachten van de Zonnegeest in zich op te nemen, zonder daar meteen aan te sterven. Maar eveneens eeuwenlang duurde de afdaling van de Christus, de Zoon van God, naar de zon, waar Hij de Zonnegeest werd, en vervolgens naar de aarde, waar Hij de Christus werd. Een weg van afdaling die met grootse offers gepaard ging. En al deze mysteriën zijn alleen nog maar de voorbereiding van wat zich sinds de Doop in de Jordaan op aarde afspeelde: 

- Hoe de Christus drie jaar nodig had om het lichaam van Jezus van Nazareth volledig om te vormen;

- Hoe de dood van Jezus Christus aan het kruis tegelijk een opstanding was;

- Hoe de Hemelvaart het allereerste begin was van een heel nieuwe ontwikkelingsweg van de mens;

- En hoe Pinksteren de geboorte van de Christus in ons betekende. Over deze en andere Mysteriën willen wij ons op deze bijzondere dag – zo vlak voor Pasen – bezinnen om ons op die manier voor te bereiden op het Paasfeest. 

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp