De eerstvolgende themadag is op
zaterdag 02 juni  2018

Christus als de weg tussen Lucifer en Ahriman

Voor meer informatie over themadagen en 

aanmelden klik hier

--------------------------------------------

Themadag

Ons Levensplan
ofwel

De levensopdracht voor deze tijd

o.l.v. Hans Stolp

We leven in een bijzondere overgangstijd. Daarin komen, vergeleken met een paar decennia terug, nieuwe levenslessen en nieuwe uitdagingen op ons af. We worden bijvoorbeeld uitgedaagd om in onze eigen kracht te gaan staan en grenzen te stellen, meer en duidelijker dan vroeger. We ontdekken vanbinnen niet alleen de kracht van ons hoger zelf, maar ook dat gevoel van heimwee. Daarnaast doen steeds meer mensen helderziende ervaringen op. Maar welke daarvan zijn zinvol, en welke zijn juist een belemmering voor onze huidige geestelijke ontwikkeling? We zullen dan ook moeten leren onderscheiden tussen oude en nieuwe helderziendheid, en zo zijn er nog een paar bijzondere levenslessen die juist in deze tijd op ons afkomen…

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

Themadag

Rudolf Steiner
de vernieuwer van het esoterisch Christendom

Hans Stolp

Rudolf Steiner (1861 – 1925) was de vernieuwer van het esoterische christendom.
Als de grote dienaar van Christus in deze tijd heeft hij een nieuw inzicht in het mysterie van Jezus Christus mogelijk gemaakt, passend bij mensen van deze tijd. Het was zijn opdracht om de mensen op een nieuwe manier - bewust en met inzicht - met de geestelijke wereld in verbinding te brengen. In 1899 eindigde immers het Kali Yuga of het IJzeren Tijdperk en brak er een nieuw tijdperk aan dat het ons mogelijk zou maken weer ervaringen met de geestelijke wereld op te doen.

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

Themadag

Christus als de weg tussen Lucifer en Ahriman

o.l.vHans Stolp.

 

We denken vaak dat we hier op aarde in een sfeer van dualiteit leven: een wereld van goed én kwaad, licht én donker, hemel én hel. Maar wie zorgvuldig naar het eigen leven kijkt, merkt al snel dat het zo niet werkt. Denk bijvoorbeeld aan iemand die niet arrogant wil zijn en zich vooral niet op de voorgrond wil plaatsen, en die zich daarom terugtrekt en zich klein maakt uit angst voor arrogant versleten te worden. Maar je té klein maken is even verkeerd, als té veel aandacht voor jezelf willen opeisen. Kennelijk moet zo iemand het juiste midden vinden tussen bescheiden zijn en voor zichzelf opkomen.

Wie oplet, merkt dat het eigenlijk altijd zo is, dat we het midden moeten zoeken tussen twee krachten die aan ons trekken en ons meeslepen willen. Die beide krachten worden in de esoterische traditie al eeuwenlang Lucifer en Ahriman genoemd. Lucifer, de Lichtdrager (!) wordt in de Bijbel de duivel genoemd. Hij is degene die ons het geschenk van de vrijheid geeft, maar die ons ook wil verleiden tot egoïsme, fanatisme (met name op religieus gebied) en een zekere zweverigheid. Ahriman is degene die in de Bijbel Satan genoemd wordt. Hij is degene die ons helpt om ons van het aardse leven bewust te worden en met behulp van techniek, inzicht in het aardse leven en een aardse manier van denken wil helpen om het meesterschap over de aarde te verwerven. Daarnaast is hij degene die ons verleidt tot materialisme, hebzucht en een beperkt (geestloos) denken.

Het is belangrijk om ons bewust te worden dat wij van Lucifer en Ahriman grote geschenken hébben ontvangen en nog steeds krijgen! Waar het mis gaat, is juist de eenzijdigheid waarin deze beide geestelijke wezens ons dreigen te trekken: Ahriman wil ons verleiden alleen maar aards te denken (God bestaat niet, er zijn geen engelen en dood is dood), en Lucifer wil ons juist verleiden alleen maar hemels te denken en het aardse leven te laten voor wat het is. Alleen door het juiste midden te vinden, maken wij dankbaar gebruik van de geschenken die zij ons geven, zonder in een gevaarlijker eenzijdigheid te vervallen die tot allerlei kwaad leidt. Het blijft altijd weer een diep ontroerend geheim om je te realiseren dat de weg van het juiste midden tussen Lucifer en Ahriman de weg van Christus is.

Deze Thema-dag is bedoeld voor mensen die de moed hebben om in zichzelf na te gaan, aan welke eenzijdigheden zij nu eigenlijk mank gaan en die willen zoeken naar de manier, hoe ze de weg van het vinden kunnen vinden, de weg van Christus.

Bovendien komen natuurlijk ook andere Thema’s die hiermee samenhangen, ter sprake: de Asoera’s en de tegenstelling tussen de Westerse wereld (die vooral door Ahriman geïnspireerd wordt) en de Oosterse wereld (die vooral de impuls van Lucifer kent).

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

Themadag

De Rosenkruisers en hun geheimen

o.l.vHans Stolp.

De Rozenkruisers maken deel uit van het esoterisch christendom dat in het verleden steeds weer in verschillende vormen naar voren trad. Het begon met de Graalbeweging. Later zetten de Tempeliers op hun eigen manier dit werk voort. Nog weer later trad de Rozenkruiserstroming naar voren. Nu mocht zij het esoterisch christendom behoeden en op een nieuwe manier, passend bij de nieuwe tijd (die van de bewustzijnsziel) voortzetten.

In wezen is er weinig bekend over de Rozenkruiserstroming. De huidige informatie over de Rozenkruisers (zegt Karl Heyer) is een decadent aftreksel van hun ware identiteit. Pas door het werk van Rudolf Steiner is hun ware betekenis weer bekend geworden. Daardoor ontdekken we, hoe belangrijk de spirituele geschiedenis van de Rozenkruisers is, evenals de impulsen die zij de mensheid juist ook voor deze tijd willen meegeven.

De Rozenkruisers hebben daarnaast ook een stap gezet van de oude, christelijke inwijdingsweg naar de inwijdingsweg van de Rozenkruisers. Waarom deze stap zo belangrijk is voor deze tijd, zullen we op onze Thema-dag doordenken; ook zullen we zien, hoe de nieuwe inwijdingsweg van de Rozenkruisers er dan wel uitziet.

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp