Harm Wagenmakers

28 juni 1947 -
24 december 2018

Teruggekeerd naar huis
en ingegaan in de wereld van het Licht

Uitnodiging

voor iedereen die zich met Harm verbonden voelt 
om samen in dankbaarheid stil te staan bij het leven en sterven 
Harm overleed op de dag voor Kerst, 24 december 2018,
en werd op zijn wens in kleine kring gecremeerd op zaterdag 29 december.

Maar graag willen wij in breder kring stilstaan bij de bijzondere mens die hij was.

Daarvoor nodigt Hans u van harte uit!

Voor meer informatie 
klik hier

-------------------------------------------

De eerstvolgende themadag is op
zaterdag 23 februari 2019

Het gevecht met de eenzaamheid 

-------------------------------------------

Voor meer informatie over themadagen en aanmelden
klik hier

LET OP!!!
Dit geldt alleen voor de themadag op 6 april
Op 6 april is er de themadag de Mysteriën van Christus.
Door een foutje in de programmering van het inschrijfformulier (een dubbele punt op de e van Mysteriën kan niet verwerkt worden) is de inschrijving voor 6 april via het inschrijfformulier niet ontvangen. Dit is nu gecorrigeerd.
Echter de vraag aan een ieder die zich vóór 24 december heeft  ingeschreven voor 6 april en geen antwoord heeft ontvangen dit opnieuw te doen.
Bij voorbaat dank!

-----------------------------------------

THEMA-DAG

Het gevecht met de eenzaamheid

Hans Stolp

 

Bijna ieder mens krijgt in onze tijd te maken met gevoelens van eenzaamheid. Sommigen zeggen zelfs dat eenzaamheid in deze tijd epidemische vormen aanneemt. Denk daarbij overigens niet dat het vooral ouderen zijn die met eenzaamheid te maken krijgen: het zijn met name de alleenwonende veertigers bij wie deze gevoelens het meest - en het meest intens - voorkomen. Bijna ieder mens krijgt in onze tijd te maken met gevoelens van eenzaamheid. Sommigen zeggen zelfs dat eenzaamheid in deze tijd epidemische vormen aanneemt. Denk daarbij overigens niet dat het vooral ouderen zijn die met eenzaamheid te maken krijgen: het zijn met name de alleenwonende veertigers bij wie deze gevoelens het meest - en het meest intens - voorkomen. Er blijkt een groot verschil te bestaan in de manier waarop mensen hun eenzaamheid beleven. Sommigen lijden er intens aan, anderen tillen er veel minder aan. Waarschijnlijk heeft dat alles te maken met wat wij in onze jeugd beleefd hebben: voelden we ons toen alleen en in de steek gelaten (denk aan een klein kind dat naar het ziekenhuis moet en voor zijn gevoel daar door zijn ouders wordt achtergelaten), dan keert die eenzaamheid later weer terug en neemt dan schrijnende vormen aan. Wie daarentegen een veilige en liefdevolle geborgenheid beleefde in zijn jeugd, heeft later veel minder last van eenzaamheid.Eigenlijk begint onze eenzaamheid al bij onze geboorte: tot dan toe leefden we in de geestelijke wereld. Daar ervoeren we hoe we leefden in het hart van de engelen, en hoe zij in ons leefden. Communicatie was daar iets innerlijks: je voelde als mensenkind wat de engelen bedoelden vanbinnen, en zij hoorden wat je innerlijk dacht en doorvoelde. Maar zodra je geboren werd, moest je leren te communiceren met je zintuigen, en ervoer je de engelen niet meer in jezelf. Evenmin voelde dat je, dat je leefde in het hart van de engelen. Vanaf dat moment moeten we met onze zintuigen leren communiceren, en op die manier verbondenheid met andere mensen en geborgenheid zoeken. Zodra een kind geboren is, begint dan ook zijn opleiding in de communicatie met zijn zintuigen.Veelzeggend is het dat de eenzaamheid ons juist in deze tijd belaagt, waarin wij ons bewustzijn moeten ontwikkelen. Dat wil zeggen: de tijd waarin wij ons bewust moeten worden van onszelf, van wat er leeft in de ander, en van het wezen van moeder aarde. Eenzaamheid is dan ook niet alleen maar negatief. Kahlil Gibran zei al: De eenzaamheid is als een stille storm die al onze dode takken afbreekt. Ofwel: we kunnen groeien aan de eenzaamheid. En vandaar dat de schilder Picasso zei: Niets kan tot stand komen zonder eenzaamheid.De esoterische traditie verteld dat eenzaamheid een noodzakelijke ervaring is op onze inwijdingsweg: zonder eenzaamheid geen geestelijke groei. En dus is het uiterst zinnig op onze Thema-dag bij de verschillende aspecten van de eenzaamheid stil te staan.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

THEMA-DAG

Plafondschilderingen Goetheanum

o.l.v. Hans Stolp

Het eerste Goetheanum in Dornach (vlakbij Bazel) brandde af op 31 december 1922. In maart 1924 ontwierp Rudolf Steiner een model voor het tweede Goetheanum. In november van dat jaar kwam de bouwvergunning: ondanks veel tegenstand werd deze toch afgegeven. Vanaf 28 september 1924 lag Rudolf Steiner ziek in bed in de Schreinerei (dat vlak naast het afgebrande Goetheanum ligt). Hij hoorde op zijn ziekbed het lawaai van het wegruimen van het puin. Na zijn dood (op 30 maart 1925) kwam de bouw van het tweede Goetheanum snel op gang. Het hoogste punt werd bereikt op 29 september 1926, en twee jaar later op 29 september 1928 vond de feestelijke opening van het gebouw plaats.

Het duurde echter lange jaren voordat de binnenruimte van de grote zaal zijn definitieve vorm kreeg. Pas in1998 werd met het aanbrengen van een nieuw plafond en van de schilderingen daarop, de zaal voltooid. Maar toen werd het ook een unieke Michaëltempel: vensters, pilaren en plafond vormen een geheel en geven inzicht in de geheimen van Michaël.

De schilderingen werden door Rudolf Steiner zelf oorspronkelijk ontworpen voor het eerste Goetheanum en werden in 1998 door een groep schilders opnieuw, passend bij dit nieuwe Goetheanum, op het plafond aangebracht. Ze geven inzicht in de esoterische geschiedenis. Iedereen die zich verdiept in het esoterische christendom en/of de antroposofie, wordt al vrij snel met deze geschiedenis geconfronteerd: alleen door kennis te nemen van deze geschiedenis, wordt de huidige Michaëlische tijd immers begrijpelijk.

Daarom staan we op onze Thema-dag stil bij de verschillende afbeeldingen van bijvoorbeeld de schepping, Lemurië en Atlantis, net als bij die van de Oud-Indische cultuurperiode, de Oud-Perzische cultuurperiode, enzovoort.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

THEMA-DAG

Waarin islam en christendom verschillen

Hans Stolp

Dit onderwerp is de titel van het nieuwste boek van Hans Stolp. Op de achterzijde van de omslag staat de volgende tekst van hem:

‘Ik lijd onder het feit dat moslims en christenen steeds meer gescheiden en verdeeld raken. Ik lijd onder het onbegrip, het gebrek aan respect en de liefdeloosheid die kinderen van God elkaar aandoen. Ik lijd onder het gebrek aan eerlijkheid die het mogelijk maakt de verschillen helder en respectvol uit te spreken.’

In dit boek gaan we op zoek naar inzicht - en wel vanuit het perspectief van het oorspronkelijke, ‘esoterische’ christendom. Wat zijn de eigenlijke verschillen tussen christendom en islam? Want alleen inzicht kan leiden tot wederzijds begrip en respect voor elkaars standpunten. Alleen inzicht kan leiden tot een herstel van oprechte menselijkheid tussen moslims en christenen onderling.

Zowel de islam als het christendom kennen spirituele stromingen die laten zien dat het er om gaat de weg naar binnen te gaan. Daarom zei Mohammed al: de Koran heeft een buitenkant en een binnenkant. Volgens Mohammed gaat het erom door te dringen tot de meest verborgen binnenkant van de Koranwoorden. Dat geldt natuurlijk ook voor de Bijbel. Als zowel christenen als moslims zich de diepere, verborgen betekenis van hun geloof bewust worden, zullen zij daarin een brug naar een wederzijds respect en begrip vinden.

Op onze Thema-dag gaan we in op het onderwerp van dit boek. Dat is dringend nodig, want alleen inzicht kan leiden tot wederzijds respect en begrip.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

 

THEMA-DAG

Het Michaëlfeest

o.l.v. Hans Stolp

Er zijn zeven aartsengelen die elk ongeveer 350 jaar lang leiding mogen geven aan de geestelijke groei en ontwikkeling van de mensheid op aarde. In een vast ritme volgen zij elkaar op bij hun regentschap, zoals hun 350-jarige leiding genoemd wordt. Nu hebben de zeven aartsengelen ieder een groep mensen om zich heen die op aarde als het ware het kanaal zijn voor de impulsen van de betreffende aartsengel.

De belangrijkste van de zeven aartsengelen is Michaël. Ook hij kent een vaste groep medewerk/st/ers: mensen die tijdens zijn regentschap naar de aarde gaan om zijn impulsen te verwerkelijken. Deze mensen (wij dus, want tot deze groep behoren waarschijnlijk de meeste bezoek/st/ers van onze Thema-dagen) zijn al eeuwenlang met Michaël verbonden en zijn diep doordrongen van zijn inspiraties en impulsen. Samen met hem hebben we door de eeuwen heen een bijzondere reis gemaakt. Eerst waren we samen met Michaël op de zon, want Michaël is de grote Aarstengel van de zon waar hij de dienaar is van de Zonnegeest (die we in het Christendom kennen als de Christus).

Michaël liet ons zien, waarom hij de hoeder van de kosmische wijsheid was: omdat hij alle verschillende planetenwijsheden tot één universele wijsheid had omgevormd.

Samen met hem zagen we hoe de Zonnegeest zich tweeduizend jaar geleden op weg begaf naar de aarde en de zon verliet. Dat was een indrukwekkend grootse en kosmische gebeurtenis, waaraan we diep in onze ziel nog een herinnering bewaren.

We zagen hoe de Zonnegeest tot de Geest van de aarde werd: het raakte ons diep.

We zagen hoe de kosmische wijsheid Christus achterna ging naar de aarde en daar in de hoofden van de mensen langzaam tot intellectuele kennis werd.

En nu is in 1879 het nieuwe regentschap van Michaël begonnen. En dus zijn wij hier om kanaal voor zijn inspiraties en impulsen te zijn. Maar wat betekent dat en wat houdt dat in? Eén ding is duidelijk: Michaël heeft ons nodig; zonder ons kan hij zijn opdracht niet vervullen!

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp