--------------------------------------------

Themadag

De Rosenkruisers en hun geheimen

o.l.vHans Stolp.

De Rozenkruisers maken deel uit van het esoterisch christendom dat in het verleden steeds weer in verschillende vormen naar voren trad. Het begon met de Graalbeweging. Later zetten de Tempeliers op hun eigen manier dit werk voort. Nog weer later trad de Rozenkruiserstroming naar voren. Nu mocht zij het esoterisch christendom behoeden en op een nieuwe manier, passend bij de nieuwe tijd (die van de bewustzijnsziel) voortzetten.

In wezen is er weinig bekend over de Rozenkruiserstroming. De huidige informatie over de Rozenkruisers (zegt Karl Heyer) is een decadent aftreksel van hun ware identiteit. Pas door het werk van Rudolf Steiner is hun ware betekenis weer bekend geworden. Daardoor ontdekken we, hoe belangrijk de spirituele geschiedenis van de Rozenkruisers is, evenals de impulsen die zij de mensheid juist ook voor deze tijd willen meegeven.

De Rozenkruisers hebben daarnaast ook een stap gezet van de oude, christelijke inwijdingsweg naar de inwijdingsweg van de Rozenkruisers. Waarom deze stap zo belangrijk is voor deze tijd, zullen we op onze Thema-dag doordenken; ook zullen we zien, hoe de nieuwe inwijdingsweg van de Rozenkruisers er dan wel uitziet.

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

 

Themadag

De glasvensters van het Goetheanum

o.l.vHans Stolp.

 

In Dornach, vlak bij Bazel, staat het Goetheanum. Op Wikipedia wordt dit indrukwekkende gebouw als volgt omschreven: Het Goetheanum is een monumentaal bouwwerk voor theater, conferenties en tentoonstellingen, ontworpen door Rudolf Steiner. Het werd genoemd naar Johann Wolfgang von Goethe.

Je zou dit bijzondere gebouw ook een moderne tempel of inwijdingsschool kunnen noemen: wie dit gebouw met een open hart op zich in laat werken, wordt als vanzelf geraakt en ontvangt impulsen voor een verdere geestelijke groei.

Rudolf Steiner heeft de vensters ontworpen die echter bij de brand van het eerste Goetheanum volledig vernietigd werden. Voor het tweede Goetheanum (het huidige gebouw) heeft Assia Turgenieff de vensters opnieuw gegraveerd.

De negen gekleurde vensters beschrijven zowel de weg naar binnen (de zuidelijke mysterieweg), als de weg naar buiten (de noordelijke mysterieweg). Bij onze Thema-dag willen we de negen vensters stap voor stap op ons in laten werken. Daarbij zal het ons duidelijk worden, waarom we dit gebouw ook een tempel voor de moderne mens kunnen noemen. Maar dan wel een tempel die niet zozeer het verleden, als wel de toekomst van de aarde en de mensheid beeldend beschrijft.

Tegelijk zullen we zien hoe alle grote thema’s van het esoterische christendom tot uitdrukking komen en ons hart raken, juist omdat ze hier niet in woorden, maar in beelden worden beschreven.

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

 

Themadag

De twee Johannessen:
Johannes van Patmos en Johannes de Doper

o.l.vHans Stolp.

 

Bij de laatste voordracht die hij gaf (in 1924) voordat hij ziek werd en stierf, vertelde Rudolf Steiner dat er een groot geheim is verbonden met de beide Johannessen: Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Het is, zei hij toen, voor de toekomst van de mensheid van onschatbare betekenis om ons van dat geheim bewust te worden. Wat houdt dat geheim dan wel in? Op deze thema-dag willen we ons daarop bezinnen!

Allereerst moeten we ons dit bewust worden: de beide Johannessen blijken de beide incarnatiestromen te vertegenwoordigen die we voortdurend in de bijbel terugvinden. We vinden ze al terug bij de twee kinderen van Adam en Eva: de broers Kaïn en Abel. Abel (de jongere broer) vertegenwoordigt de hemelse stroom, Kaïn (de oudste van de twee) de aardse. Steeds vinden we deze dualiteit terug: bij Salomo en zijn bouwmeester Hiram, maar ook bij Johannes de Doper (die de hemelse stroom vertegenwoordigt) en Johannes de Evangelist (die de aardse stroom vertegenwoordigt).

Waarom viel de mensheid eigenlijk in deze beide stromen uiteen? Omdat het kwaad inmiddels zijn intrede had gedaan op aarde. Daardoor was het aardse leven aan de dualiteit ten prooi gevallen: goed én kwaad, licht én donker, hemel én aarde.

Ooit zal deze dualiteit weer overwonnen moeten worden en zal de mens de stap mogen zetten vanuit de wereld van de dualiteit naar de wereld van de eenheid. Bij de verbinding die 2000 jaar geleden op een heel bijzondere en geheimzinnige manier tussen Johannes de Doper en Johannes de Evangelist ontstond, werd de basis gelegd voor die toekomstige wereld van de eenheid.

Het is dan ook op dit geheim dat de beroemde Tempellegende (bekend in kringen van Vrijmetselaars en Rozenkruisers) doelt. Dit geheim is zelfs zo groot, dat we mogen zeggen dat aan de voet van het kruis, waaraan Jezus Christus stierf, niet alleen Johannes de Evangelist stond, maar ook Johannes de Doper, hoewel hij toen al gestorven was... Iemand als de schilder Matthias Grünewald kende dit geheim nog, en daarom schilderde hij op zijn beroemde altaarstuk dat in Colmar (Frankrijk) te zien is, de beide Johannessen aan de voet van het kruis.

Wie zich innerlijk met dit thema verbindt, opent nieuwe wegen naar de toekomst!

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp

 

Themadag

De weg naar liefde

o.l.vHans Stolp.

 

In een reeks van levens op aarde hebben we ons stap voor stap de lagere liefde eigen gemaakt: die van het ego. Dat is een liefde die zich vooral richt op onze familie en vrienden en op degenen met wie wij ons verbonden voelen. Kijk niet neer op deze liefde: ook de lagere liefde is een echte liefde.
Nu staan we op de drempel van de tijd waarin we ons de hogere liefde eigen moeten leren maken die ons door de Kosmische Christus gebracht is toen Hij incarneerde in de mens Jezus van Nazareth.
Deze hogere liefde leert ons niet alleen het eigene lief te hebben, maar ook onze vijanden: zie Mattheus 5:43. De hogere liefde – die in de Bergrede beschreven wordt - is niet gemakkelijk en vraagt zelfoverwinning. Maar wie zich deze liefde met vallen en opstaan eigen maakt, groeit daarmee Jezus Christus tegemoet en wordt zijn zuster en zijn broeder.
De hogere liefde is de enige kracht in het heelal die de mensheid kan bevrijden uit de sfeer van onmacht, angst en cynisme waardoor wij ons zo vaak omringd voelen.
De liefde kent overigens ook de eigen grenzen en leert ons ook onszelf lief te hebben! Hebt uw naasten lief als uzelf.
Op onze Thema-dag zullen we stilstaan bij de grote kracht van deze liefde:
Liefde is de grootste kracht in het heelal. Zij is in staat conflicten te overwinnen en weet vijanden met elkaar te verzoenen.
Liefde is nooit vanzelfsprekend: zij is een geschenk.
Liefde is onuitputtelijk: hoe meer je ervan geeft, hoe meer je krijgt.
Liefde gelooft in de waarheid, dus spreekt zij de waarheid.
Echte liefde weet ook nee te zeggen. Want alleen het ja van iemand die ook nee kan zeggen, is betrouwbaar.
Liefde houdt van mensen, zij gelooft in mensen en zij hoopt op mensen – ook al werd zij nog zo vaak teleurgesteld.
Hoe maken we ons deze liefde eigen? Ook bij die vraag willen we op onze Thema-dag stilstaan.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp